PROPERTY FEATURES

Hakkında

Üniversitemiz, Milli ve manevi değerler rehberliğinde, bilimsel veriler ışığında çağımızın ihtiyacına cevap veren araştırma faaliyetleri ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunacak, donanımlı bireyler yetiştirmek, bilgiyi tekniğe, tekniği ürüne dönüştürmek şiarıyla Sivas ın 2. devlet üniversitesi olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş; 27/12/2018 tarihinde Rektör ataması yapılarak kuruluş faaliyetlerine başlamıştır. Sivas Bilim ve teknoloji Üniversitesi hiçbir üniversiteden bölünmemiş, başka üniversiteden hiçbir bağlantı devir almamıştır.Üniversitemiz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde ÖSYM İl Koordinatörlüğü olarak kullanılan alanda yaklaşık 2 ay ilk kuruluş çalışmalarını başlatmış, ardından Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile Cumhuriyet Teknokent eski binası Rektörlüğümüze geçici olarak tahsis edilmiştir ve halen söz konusu binada Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı merkezi birimleri faaliyet göstermektedir. Bu bina, ilk etapta istihdam edilecek olan Öğretim üyelerimizin çalışma yapacağı SCÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak projelerin yürütüleceği Teknokent’e yakınlığı sebebi ile tercih edilmiştir.2018 yılı ortasında kurulan ancak, Rektör atamasının 2018 Aralık ayın sonunda gerçekleştirilmesinden mütevellit 2018 yılı içerisinde herhangi bir çalışma yürütülememiş, 2019 yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize yer verilmemiştir. Bu yüzden 2019 yılı akademik, idari, finansal ve yapısal anlamda faaliyetlerini başlatabilmek için Üniversitemizin varlığını anlatma ve yedek ödenek talep ve tahsisi ile ilk adımlarını atma yılı olarak kayda geçmiştir.Üniversitenin Merkez Yerleşkesi için alan tahsisi ilgili komisyonca uygun görülmüş, Sivas Merkez Kurtderesi Mevkiinde 820 dönümlük alanın Rektörlüğümüze devri için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemizin Şehir merkezinde bağlantısının bulunması ve merkez yerleşkenin faaliyete hazır hale gelmesine kadar Rektörlük Merkezine bağlı birimler ve aktif hale gelecek akademik birimleri için derslik ve akademik ofis ihtiyacını karşılamak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Sivas Fuar ve Kongre Merkezi’nin Üniversitemize tahsisi ve aynı alandaki TOBB Teknik Lise Binasının mevcut haliyle TOBB yönetimi tarafından bağışı sağlanmıştır. Bu iki ana yerleşke alanına ek olarak Üniversitemizin çok amaçlı sosyal tesis olarak kullanabileceği şehir merkezindeki bir bina da Rektörlüğümüze tahsis edilmiştir.2019 yılı içinde Rektörlüğümüze verilen imkanlar ölçüsünde personel temini sağlanmış, 13 öğretim üyesi olmak üzere toplam 33 akademik personel temin edilmiş, 23 idari personel naklen 25 sürekli işçi personeli ilgili mevzuatta öngörülen usul ile Üniversitemiz bünyesine dahil edilmiş, 2020 yılı başı itibarıyla toplam personel sayısı 81’e ulaşmıştır.YÖK nezdinde gerekli çalışmalar yapılarak Üniversitemizin kuruluş kanunda yer alan akademik birimlerine bölüm, anabilim dalı ve program tanımlamaları gerçekleştirilmiştir. Teknik bir Üniversite olarak kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin istikametini belirlemek için yapılan görüşme, çalışma ve ziyaretler neticesinde Ülkemizin ihtiyacı ve öncelikleri de dikkate alınarak Üniversitemizin “Savunma Sanayinde bir İhtisas Üniversitesi” olmasında karar kılınmış ve bu doğrultuda 12 bölüm, 33 anabilim dalı ve 2 program aktif hale getirilmiştir.Üniversitemiz ilk yılında öğrenci kabul etme başarısını göstermiş, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde eğitim-öğretime lisansüstü eğitimle başlamıştır. Savunma Sanayiinde ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda Enstitü bünyesinde açılan Savunma Teknolojileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı yapılmıştır. Lisansüstü dersler Üniversitemiz ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında SCÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde(CÜTAM) işlenmektedir. Lisansüstü eğitimlerimizin nitelikli araştırmalar ve önemli projelerin parçası ve paydaşı olabilmeleri için ülkemizin savunma alanındaki kuruluşları olan TUSAŞ-TAİ, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK-SAGE, TÜBİTAK-UZAY gibi kuruluşlarla eğitim ve Ar-Ge anlaşmaları imzalanmış, bu kuruluşlardaki uzman akademisyenlerin ders vermeleri ve tez danışmanı olmaları sağlanmıştır. Üniversite –Sanayii işbirlikleri kapsamında Sivas’taki ve il dışındaki sanayii kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.Üniversitemize sağlanan kamusal imkanlar ve diğer destekler ile gerekli fiziksel altyapı hazırlandığında lisans ve ön-lisans öğrenci alımı gerçekleştirecektir. Lisansüstü eğitim çalışmaları, Ar-Ge ve Projelerle Üniversitemizin Savunma Sanayii alanında olduğu kadar tarım teknolojileri ve uygulamalarında da ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarına çözüm üreten önemli merkezlerden biri olması hedeflenmektedir.

3

Fakülte

1

Enstitü

0

Yüksekokul

0

MYO

0

Araş. Uyg. Mer.

12

Bölüm

0

Önlisans

0

Lisans

0

Lisansüstü

Olanaklar

 • Bahçe
 • Otopark
 • Güvenlik
 • ATM
 • Konferans Salonu
 • Kütüphane
 • Kafeterya
 • Sağlık Merkezi
 • Yemekhane
 • Kulüp Odası

Tanıtım Videosu

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyoruz.

0.0
0
Genel Değerlendirme
Tüm Puanlara Göre
 • Eğitim Kalitesi 0%
 • Fırsatlar 0%
 • Akademisyenler 0%
 • Kariyer İmkanları 0%
 • 5 0%
 • 4 0%
 • 3 0%
 • 2 0%
 • 1 0%
0 Yorum
 • Sırala: En Yeni Yorumlar
 • Şu anda herhangi bir inceleme yok.

  Önerdiğimiz Üniversiteler