PROPERTY FEATURES

Hakkında

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak 2009 yılında açılmıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2013’te vermiştir.Böylelikle 136 yıllık tarihiyle Osmanlı son döneminin ve Cumhuriyet yıllarının canlı tanığı olan Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ile sahip olduğu hafızayı 8 yüzyıl öncesine taşımıştır.KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5913 sayılı kanun ile Konya’nı ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan KTO Karatay Üniversitesi, bugün 77.137 m2 kapalı alana sahip olup 8.522 m2si nitelikli olmak üzere toplam 43.745 m2 açık alana sahiptir.KTO Karatay Üniversitesi 2010 yılında 3 fakülte ile eğitim öğretime başlamış olup bugün itibariyle 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitemizin toplam öğrenci sayısı yaklaşık 8.500’dür.KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası’nın üniversitesidir. Bu nedenle öğrencilerimiz sanayi ve ticaret dünyası ile iç içe eğitim görmektedir. Öğrenim süresi boyunca stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz, sektörde aranılan özelliklere sahip bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Üniversitemizin hedefi mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, işte aranan mezunlar yetiştirmektir. Sektör Danışmanlığı Projesi ile de akademik danışman öncülüğünde, öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi, ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli, kolay iş bulan mezunlar yetiştirmek ve daha sonra ulusal, uluslararası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmaktır.Gelenekten geleceğe uzanan KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının üniversitesi olarak yola çıkmış ve kuruluşu 1251 yılına dayanan; eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay Medresesi’nin günümüzdeki ruhu olmuştur. Geçmişten geleceğe taşınan Karatay Medresesi ruhu ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, yerli ve yabancı tüm akademik dünya ile iş birliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.Araştırma faaliyetlerine son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, toplumun ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal yapısını da göz önünde bulunduran nitelikli çalışmalar ortaya koymaktadır.KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KTO KAR-DİL) amacı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurtdışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSET), Konya’nın tarihî, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal, tarihî, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Emir Celâleddin Karatay, Mevlâna Celâleddin Rumî, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, Ahilik, Mevlevilik düsturlarının ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılması amacıyla çalışmalar vermektedir.Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM), çocukların bedensel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini de destekleyecek araştırma ve uygulama faaliyetleri aracılığıyla onarın yaşam boyu öğrenmeye ilişkin sağlam bir temele sahip olmasına, sosyo ekonomik açıdan yaşadıkları eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına, uyarıcı ihtiyacının karşılanmasına ve sağlıklı sosyal etkileşimler kurmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur.KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGİM), günümüzde büyük ihtiyaç konusu olan liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.Karatay Teknoloji Transfer Ofisi (Karatay TTO), KTO Karatay Üniversitesi’nin, ar-ge ve inovasyonla ilgili kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikrî mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak için çalışmalar yapmaktadır.KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KARYAY), yayıncılık ve yapımcılık alanında kadim kültürümüzün temsilcisi olmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Selçuklu’dan günümüze görkemli tarihimizin ve kültürel zenginliğimizin taşıyıcısı olan KTO Karatay Üniversitesi, özellikle kültürümüzü yaşatmaya, bize ait olan öğeleri ön plana çıkarmaya KARYAY aracılığıyla devam etmektedir.KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM), katılımcılarına nitelikli eğitim imkanları sağlayarak onlara, meslek kazandırmayı, gelişen bilim ve teknolojiye paralel eğitim programları düzenleyerek üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. KARSEM, kurumların ve bireylerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli bir eğitim kadrosuna sahip olup sosyal sorumluluk içerisinde hedefi sadece eğitim olan bir çalışma prensibini benimsemiştir.

7

Fakülte

3

Enstitü

3

Yüksekokul

3

MYO

7

Araş. Uyg. Mer.

53

Bölüm

36

Önlisans

116

Lisans

28

Lisansüstü

Olanaklar

 • Bahçe
 • Otopark
 • Güvenlik
 • Banka Şubesi
 • ATM
 • Konferans Salonu

Tanıtım Videosu

Bölüm/Programlar

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyoruz.

0.0
0
Genel Değerlendirme
Tüm Puanlara Göre
 • Eğitim Kalitesi 0%
 • Fırsatlar 0%
 • Akademisyenler 0%
 • Kariyer İmkanları 0%
 • 5 0%
 • 4 0%
 • 3 0%
 • 2 0%
 • 1 0%
0 Yorum
 • Sırala: En Yeni Yorumlar
 • Şu anda herhangi bir inceleme yok.