TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  • Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1 Süleymanpaşa-Tekirdağ
  • (0282) 250 xxxx Show
  • www.nku.edu.tr

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.

Bu kanunla, daha önce Trakya Üniversitesi’ne bağlı olan; Ziraat Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu ile Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu, Şarköy Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne devredilmiştir.

Aynı yasa ile Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Diller, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Bölümleri kurularak Üniversitemizin oluşumuna katılmıştır.

Tekirdağ Meslek Yüksekokulu 23/05/2008 tarihinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. 15/04/2009 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasıyla da meslek yüksekokulu sayısı 11’e yükselmiştir.02/02/2009 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması, 07/06/2010 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.23/06/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012-3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Veteriner Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 04/08/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012-3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.27/08/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015-8052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Resmi Gazete’nin 11.03.2017 tarihli sayısında 2017/9889 karar sayısı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Üniversitemizde Diş Hekimliği Fakültesi kurularak böylece fakülte sayısı 10'a, Yüksekokul sayısı 3'e çıkmıştır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2006 yılında başlayan yapılanma sürecinin ilk çalışmalarını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, daha sonra Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirmiştir. Rektörlük birimleri 2007 yılının Kasım ayında Tekirdağ merkezinde bulunan eski belediye binasında hizmet vermeye başlamış ve 2008 yılının Ocak ayından 2009 yılının Aralık ayına kadar Değirmenaltı Yerleşkesindeki Ziraat Fakültesi Dekanlık Binasında hizmete devam etmiş, Ocak 2010 tarihinden itibaren Merkezi Derslik binasında hizmet vermeye başlamış, yapımının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz 2012 tarihinden itibaren ise yeni Rektörlük binasına taşınmış olup hizmetlerini buradan yürütmektedir.

Üniversitemiz fiziksel büyümesinin yanında bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak üniversitenin eğitim verdiği, araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak için faaliyet göstermesi planlanan Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM); sağlık alanında eğitim veren akademik birimlerin uygulama ve araştırma imkanları sağlamak ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HASTANE); üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak için Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM); yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda, özellikle ekonomik sorunlar, kooperatifçilik, kadın istihdamı ve girişimcilik konularında bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak, için Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM); Türkçenin öğretimi üzerine yöntem ve teknikler uygulamak ve geliştirmek, Türkçe eğitimi programları çerçevesinde Türkçenin eğitimi-öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmalar yapmak, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili projeler üretmek ve bunları yayın organları aracılığıyla paylaşmak için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER); uydu, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam gibi araçların yardımıyla eğitimi uzaktaki öğrencilere ulaştırarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek, farklı mekanlardaki uzmanlardan yararlanmak ve her bireye bir ölçüde dilediği gibi hız ve yöntemle öğrenme imkanı sağlayarak geleneksel eğitimin sınırlılıklarını gidermek amacıyla Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKUZEM); Balkan tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, Balkanlar’la ilgili yurt içi ve yurtdışındaki resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayınlanmasını sağlamak maksadıyla Balkan Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BALKAM); öğrencilere iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek, Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak maksadıyla Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi (NKÜKAM); Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entellektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla içinde Uluslararası Akademik İşbirlikleri Ofisi, Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü, Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü, Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü bulunan Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM); uluslararası etik standartlara uygun şekilde deney hayvanlarının üretim, temini ve bakımı yapılmak, hayvanların etik ölçüler içinde bilimsel çalışmalarda kullanılmasına olanak sağlanmak maksadıyla Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DHUAM); Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile enerji ve üretim verimliliği ekseninde işbirliklerini geliştirmek, geliştirilen işbirliklerini sürdürülebilir kılmak, bu kapsamda akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak, Üniversitemiz akademisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet sektöründe katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamak, Verimlilik ekseninde ulusal ve uluslararası projeler üretmek için ulusal ve uluslararası işbirlikleri tesis etmek maksadıyla Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRAVİM) kurulmuştur.

Böylece Namık Kemal Üniversitesi, 12 yıl gibi kısa bir sürede; 10 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm Başkanlığı, toplam 25.120 aktif, 52.832 mezun öğrencisi ve 1.685 akademik ve idari personeli ile bölgesinin ve ülkemizin akademik dünyasında önemli bir kurum haline gelmiştir.

Üniversitemiz, nitelikli eğitimi, araştırma projeleri ve bilimsel yayınları ile ülkemize önemli katkılar sağlayan bir üniversite konumunda yarınlara emin adımlarla yürümektedir.