NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Nigde Ömer Halisdemir Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde Niğde Üniversitesi adı altında 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 49 Öğretim Görevlisi, 7 Okutman, 5 Uzman, 16 Araştırma Görevlisi olmak üzere (81 Akademik, 50 İdari personel) Toplam 131 personelle eğitim - öğretime başlamış bir devlet üniversitesidir. İç Anadolu da yer alan Kapadokya bölgesinde Niğde şehrinde bulunmaktadır.

Kuruluş kanunu ile birlikte Niğde Üniversitesi bünyesinde 4 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 2 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 1 Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı yer almaktaydı.

2006 yılında Şereflikoçhisar, Ortaköy ve Aksaray yerleşkelerinde yer alan birimlerinin ayrılması ile Niğde Üniversitesi bünyesinden ikinci bir üniversite çıkarmış dolayısıyla 2’ye bölünmüştür. Aksaray Üniversitesinin Niğde Üniversitesinden ayrılmasıyla birlikte 4 fakülte 2 yüksekokul 5 meslek yüksekokulu 2 enstitü ve 3 araştırma ve uygulama merkeziyle eğitim öğretim hayatına devam eden Niğde Üniversitesi 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra 07 Eylül 2016 tarihinde Ömer Halisdemir Üniversitesi adını almıştır. 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adı ile anılmaya başlayan üniversitemiz de bugün itibariyle ise 10 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 4 Bölüm Başkanlığı, 10 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1 Teknokent ve 1 Merkezi Araştırma Labaratuvarı bulunmaktadır ve eğitim öğretim hayatını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik birimlerde toplam 28.477 öğrenci eğitim görmekte, uluslararası öğrenci sayımız ise bugün itibariyle 592 dir. Akademik birimlerde görev yapan 449’u öğretim üyesi olmak üzere toplam 925 öğretim elemanı görev yapmaktadır.