KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

  • Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay / KONYA / TÜRKİYE
  • 444 xxxx Show
  • www.karatay.edu.tr

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 yılında yeniden kurulmuştur.

Kuruluş çalışmalarına, Konya sanayi ve ticaret dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve karşılanması için tek bir üniversitenin yetmediği öngörülerek başlanmıştır. Sanayi ve ticaret dünyası için, nitelikli, aldığı teorik bilginin yanı sıra işin mutfağını da öğrenip uygulamada da başarılı olan mezunlar yetiştirmek amaçlanmıştır. Kuruluş çalışmalarında iş dünyasının, öğretim üyelerinin görüşleri alınmış ve piyasanın ihtiyaç duyduğu bölümler tespit edilmiştir. Konya Ticaret Odası’nın 20.000’i aşkın üyesi de kuruluş aşamasından itibaren desteğini esirgemeyip Konya’ya marka bir üniversite kazandırmak için kuruluşa vesile olmuştur. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından ve örnek üniversite modellerinin incelenmesiyle KTO Karatay Üniversitesi vizyonunu çizmeye başlamıştır.

Belirlenen vizyon çerçevesinde çağdaş eğitim sistemi, yaşamla iç içe yenilikçi yapısı, uygulamalı eğitimi, en az iki dil bilen, nitelikli, piyasayı tanıyan ve iş bulma kaygısı olmayan mezunlar veren, sektör odaklı eğitim programları ile özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Madde’si ile eklenen Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olmuştur.