KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  • Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:84 KİLİS
  • +90 348 814 xxxx Show
  • www.kilis.edu.tr

Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur. Üniversitemizde akademik birimlerin kuruluş kronolojisi şöyledir:

• 1987 yılında Meslek Yüksekokulu,

• 1997 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu,

• 1998 yılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

• 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi,

• 2007 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,

• 2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

• 2012 yılında İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

• 2013 yılında Ziraat Fakültesi,

• 2017 yılında Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

• 2018 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

• 2018 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu

Merkez Kampüs, Karataş Kampüsü ve Mercidabık Kampüsü olmak üzere 3 kampüste eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitemizde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 11.000 öğrenci öğrenim görmektedir.

Üniversitemizde;

Fen Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden oluşan 8 fakülte,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul,

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu,

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere lisansüstü eğitimin verildiği 3 enstitü bulunmaktadır.