KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yunus Emre Yerleşkesi, 70200 KARAMAN / TÜRKİYE
  • +90 (338) 226 xxxx Show
  • www.kmu.edu.tr

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 sayılı kanunla kurulmuştur.

5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7. maddesine dayanarak kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörlüğüne bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmuştur. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayılı Kanun’la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitenin tarihi 30.03.1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Selçuk Üniversitesi bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu’na dayanmaktadır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayılı kanunla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak Karaman’da üniversitenin ilk temelleri, 30 Mart 1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadır. Meslek Yüksekokulunun ardından yine Selçuk Üniversitesine bağlı olarak 12 Aralık 1990 tarihinde Ermenek Meslek Yüksekokulu, 11 Temmuz 1992 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10 Eylül 1992 tarihinde de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Karaman’da yine Selçuk Üniversitesine bağlı olarak 30 Eylül 1994 tarihinde Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, 02 Kasım 1996 tarihinde Sağlık Yüksekokulu, 18 Kasım 1997 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 05 Ağustos 2006 tarihinde Edebiyat Fakültesi ve 20 Ocak 2007 tarihinde de Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuştur.

Karaman’da üniversitenin 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmasının ardından daha önce Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan tüm fakülte, yüksekokul ve enstitüler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlanmıştır.

Kuruluş kanunundan sonra da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak 22 Ağustos 2010 tarihinde Mühendislik Fakültesi, 10 Ocak 2012 tarihinde Eğitim Fakültesi ve 25 Ocak 2013 tarihinde İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur.

Meslek Yüksekokulu 01 Mart 2012 tarihinde ikiye ayrılarak Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla iki yeni yüksekokula dönüşmüştür. Sağlık Yüksekokulu ise 08 Nisan 2016 tarihinde fakülteye dönüşerek Sağlık Bilimleri Fakültesi adını almıştır.