İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

  • Gülbahçe Mah., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 35430 Urla/İzmir
  • +90 232 750 xxxx Show
  • www.iyte.edu.tr

zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kuruluşuyla ilgili kanun teklifi, İzmir Milletvekilleri Rıfat Serdaroğlu ve Işın Çelebi tarafından hazırlanmış, 17.06.1992 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Ek Madde 27 olarak teklif edilmiştir. Enstitünün kuruluş teklifi, Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda 03.07.1992 tarihinde kabul edilerek 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 3837 sayılı Kanun'la, "Fen Fakültesi", "Mühendislik Fakültesi", "Mimarlık Fakültesi" ile "Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü"nden oluşan Enstitümüz kurulmuştur.