İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

  • Ataköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy
  • (0212) 498 xxxx Show
  • www.iku.edu.tr

TBMM'de 9 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Yasa ile kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) tarafından kurulmuş ve 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin "çağdaş medeniyet seviyesini aşma" yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997−1998 eğitim-öğretim yılında 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1997−1998 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) olmak üzere üç Fakültede; İşletmecilik Programı ve Bilgisayar Programcılığı alanlarında İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (MYO) 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

İKÜ, E-5 Karayolu üzerinde ve TEM Karayolu üzerinde 70216 m2 kapalı ve 57.750 m2 açık alan olmak üzere toplam 127966 metre kare alan üzerinde dört ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Ataköy Yerleşkesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Şirinevler Yerleşkesi’nde Hukuk Fakültesi, Adalet MYO, Yabancı Diller Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yer almaktadır. İncirli Yerleşkesi’nde İKÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) programları eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılan Basın Ekspres Yerleşkesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana yerleşke olarak kullanılan Ataköy yerleşkesinde ayrıca Rektörlük ve bağlı idari birimler yer almaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin tüm yerleşkeleri kara, hava ve deniz yolu ile raylı sistem taşımacılığının kesiştiği noktalarda yer alması itibariyle kolay ulaşılabilir bir konumdadır, yakın çevresindeki yoğun nüfus açısından ise bir kent üniversitesi özelliği taşımaktadır.

Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan Üniversitemiz 2019-20 eğitim-öğretim yılı itibariyle Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 fakültede lisans; İKÜ MYO ve Adalet MYO olmak üzere iki meslek yüksekokulunda ön lisans, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürmektedir. Üniversitemizin alanlarında deneyimli ve öne çıkmış güçlü bir akademik kadrosu bulunmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerinin dağılımı 58 profesör, 25 doçent,141 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 224’dür. Öğretim görevlisi sayımız 106, araştırma görevlisi sayımız 135’dir. Alanında uzman DSÜ’lü 344 öğretim elemanı ile birlikte akademik kadro toplamımız 809’dur. İdari birimlerde 293 personel tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

2019-20 eğitim-öğretim yılında Fakültelerimizde 31 bölümde 11 İngilizce lisans programı ve 23 Türkçe lisans programında eğitim hizmeti verilmektedir. Adalet MYO ve 2019’da İşletmecilik MYO ve Teknik Bilimler MYO’nun birleştirilmesi ile YÖK onayı ile yeni açılan İKÜ Meslek Yüksek Okulunda 28 örgün öğretim ve 3 ikinci öğretim olmak üzere toplam 31 programda önlisans eğitimi sürdürülmektedir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 20 anabilim dalında 30 tezli yüksek lisans, 29 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 59 yüksek lisans programında ve 11 doktora programında lisansüstü düzeyde eğitim sürdürülmektedir. Lisans programlarımızın % 35’i İngilizce öğretim vermektedir. İKÜ’de İngilizce hazırlık öğretimi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülmektedir. İngilizce hazırlık öğretimi veren Yabancı Diller Bölümü 6 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Pearson Assured tarafından uluslararası İngilizce öğretiminde akredite edilmiştir. Pearson Assured Akreditasyonu, Üniversitenin öğrencileri açısından büyük önem arz etmekte, İngilizce Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Pearson Assured Akreditasyon Sertifikası” alabilmektedir . Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce Hazırlık Sınıfında dil öğretiminde kalite güvencesi çalışmaları Pearson Assured Akreditasyonun yanı sıra YÖKAK’ın İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programında yer alan ölçütler bağlamında yürütülmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi eğitim-öğretime başlama aşamasından itibaren eğitim-öğretimde kalite süreçlerini iyileştirmeye yönelik önemli çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Bunların başında programların akreditasyonu için yürütülen faaliyetler gelir. Mimarlık Fakültesi (2008 yılından itibaren), Mühendislik Fakültesi (2012 yılından itibaren) ve Fen-Edebiyat Fakültesindeki lisans programları (2011 yılından itibaren) ulusal akreditasyon ajansları tarafından değerlendirilmiş, dış değerlendirme süreçlerini tamamlamış olan lisans programlarının yanı sıra, yeni başvuru hedefleri planlanmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, Matematik-Bilgisayar Lisans Programı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı, Psikoloji Lisans Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı FEDEK tarafından; Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı MİAK tarafından; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı ile İnşaat Mühendisliği Lisans Programı MÜDEK tarafından dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve akreditasyon belgelerini almışlardır. Yabancı Diller Bölümümüz 06 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiştir. İKÜ 2018 yılında YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçmiştir.

2019−20 eğitim-öğretim yılı Aralık ayı itibariyle toplam öğrenci sayıları ön lisans programlarında 3650, lisans programlarında 10850, yüksek lisans programlarında 983 ve doktora programlarında 161 olmak üzere toplamda 15644’dür.

Çift anadal ve Yan dal uygulamaları İstanbul Kültür Üniversitesi’nin başarıyla sürdürdüğü uygulamalarındandır. Üniversitemizde tüm bölümlerin lisans programlarındaki öğrenciler diğer lisans programlarında Çift Ana Dal Programı’na (ÇAP) ve Yan Dal Programı’na (YDP) katılabilmektedir. ÇAP ve YDP, ilgili bölümler tarafından hazırlanarak Senato onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmektedir.

Çift Anadal Programlarına (ÇAP) devam eden öğrenci sayısı 21’i MYO öğrencisi olmak üzere toplam 451’dir. Yan Dal Programlarına (YDP) devam eden öğrenci sayısı 133’dür. Toplam öğrenci mevcudunun %9’u uluslararası öğrencidir. Önlisans ve lisansta 1169, lisansüstünde 200 olmak üzere toplam 1369 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır.

2019 ÖSYM merkezi yerleştirme YKS kılavuzunda kontenjanlarımızın yüzde seksen sekizi burslu programlara ayrılmıştır. İKÜ’nün lisans bölümlerinin Tam Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında yedi yıl, ön lisans programlarının Tam Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında ise dört yıl boyunca kesintisiz eğitim olanağı sunulmaktadır. ÖSYS sonuçlarına göre TS puan türünde ilk 1000’e, diğer puan türlerinden (DİL puanları hariç) ilk 3000’e giren adaylardan İKÜ’de %100 burslu bir lisans programına yerleştirilen öğrencilere normal eğitim süresince aylık nakit öğrenci gereksinim bursu ile nakit bilgisayar-kitap-cd bursu verilmiş, İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, tüm öğrencilerin yararlanabildikleri ihtiyaç bursları, Sporcu Bursu, Mütevelli Heyet ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) bursları verilmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi misyon ve vizyonu kapsamında öğrencinin her alanda aktif olması beklenmektedir. Programlar kendi hedefleri doğrultusunda öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. Ders kapsamında interaktif ödev, proje ve sunum yapmak, programları ile ilgili sempozyum ve/veya kongrelerde sunum yapmak, projelerde görev almak, danışmanla birlikte mezuniyet projesi yürütmek gibi faaliyetler desteklenmektedir. Ayrıca teknik gezi, kariyer günleri, seminerler, kültür sanat olaylarının takibine yönelik platformlar birimler tarafından oluşturulmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi; ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde çağdaş teknolojileri bilen; üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip mezunlar vermektedir. İKÜ ilk önlisans mezunlarını 1999 yılında İşletmecilik ve Teknik Bilimler MYO programlarından vermiştir. İlk lisans mezunlarını (38 mezun) ve ilk lisansüstü mezunlarını (10 mezun) 2001 yılında vermiştir. 2019’da önlisans programlarından 633, lisans programlarından 1760, Yüksek lisanstan 160 ve doktora programlarından 18 mezun olmak üzere toplam 2613 mezun vermiştir. İKÜ’nün 1999 ile 2019 yılları arasında toplam mezun sayısı yirmi dört bin dört yüz yetmiş sekize (24478) ulaşmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi, mezunlarıyla olan ilişkilerini Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’nin (KÜLTÜR NOKTASI) çatısı altında sürdürmekte, mezunlarını-öğrencilerini-akademik-idari personelinin https://ikum.network/ ağı ile bir araya getirmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde kurumsal olarak araştırma ve geliştirme stratejileri üniversitenin kuruluş yılı olan 1997’de Ar-Ge Merkezinin kurulması ile başlamıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde araştırma faaliyetleri sekiz fakülte ve iki meslek yüksekokuluna bağlı birimlerde yer alan bölüm ve programlar bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu birimlerde, matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik, malzeme, nanoteknoloji, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, işletme, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler, girişimcilik ve proje yönetimi, güzel sanatlar, uzaktan öğretim, yakın tarih, sosyal bilimler ve yabancı diller başta olmak üzere farklı disiplinlerde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca, doğrudan araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışması yürütmek üzere kurulan 20 birim ve 52 laboratuvar bulunmaktadır. Kurumda faaliyetlerini sürdüren araştırma merkezleri ve birimler şunlardır: Aile İşletmeleri ve Girişimcilik UAM (AGMER), AR-GE ve Proje Danışmanlığı UAM (AR-GE), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi UAM (ATAMER), Ceza Hukuku UAM (CEHAMER), Uzaktan Eğitim UAM (UZEMER), Fikri Haklar UAM (FİHAMER), Geomatik UAM (GEOMER), Global Political Trends Unit-Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT), Güzel Sanatlar UAM (GSUAM), İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi (KAD), Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık UAM (RPDMER), Sürekli Eğitim UAM (İKÜSEM), Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB), Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi UAM (TÜMER).

Üniversitemiz, Stratejik Plan izleme çalışmaları kapsamında kendi öz değerlendirmesini yaparak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi kalite süreçlerini iyileştirmeye yönelik temel mevzuat çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır. Bu doğrultuda Rektörün Başkanlığında kurulan Üniversite Kalite Komisyonu, Rektöre bağlı görev yapan Kalite Koordinatörlüğü, tüm akademik ve idari birimlerin Kalite Komisyonları eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve Uluslararasılaşma alanlarında planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ) çevrimlerini düzenli olarak uygulamakta, kaliteyi giderek yükseltme çalışmalarını sürdürmektedir.