İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  • Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye / İSTANBUL
  • +90 216 474 xxxx Show
  • www.29mayis.edu.tr

arklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi çatısı altında, 2010-2011 akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış; 2012- 2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılmıştır. 2014-2015 akademik yılında ise Psikoloji, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Mütercim-Tercümanlık (Arapça) programları açılmış ve bu yıl itibarıyla Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngilizce olmuştur.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi adıyla, 2011-2012 akademik yılında öğrenim dili kısmen (en az % 30) Arapça olan İslam ve Din Bilimleri Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır. 2011-2012 akademik yılından itibaren fakültemizin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla iki aylık bir program dâhilinde Ürdün’ün önde gelen üniversitelerine gönderilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-2014 akademik yılında öğrenim dili İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup bu programa yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı oluşturulmuştur. 2014-2015 akademik yılında ise Ekonomi (İngilizce) ve Sosyal Hizmet (Türkçe) programları açılmış ve ilk öğrenciler kabul edilmiştir.