HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  • Alahan, Hatay Cd. Tayfur Sökmen Kampüsü, 31060 Alahan-Antakya/Hatay
  • 0 (326) 221 xxxx Show
  • www.mku.edu.tr

Tarihçemiz

Üniversitemiz 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 Sayılı

Kanunun 25’inci ve 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat

Kanununa eklenen Ek-17 maddesiyle kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan yeni FenEdebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su

Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı

Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının

değiştirilerek Rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesi; yeni Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova

Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek

Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri

Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 meslek

yüksekokulu ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birim ile kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığından Çukurova Üniversitesine devredilen Dörtyol ve İskenderun Sağlık

Hizmetleri Meslek Yüksekokullarından İskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1992 yılında, Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise 1993 yılında üniversitemize

aktarılmıştır. Yine Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Dörtyol Meslek

Yüksekokulu 1993 yılında üniversitemize devredilmiştir. Daha sonra 1994 yılında Kırıkhan,

Reyhanlı ve Samandağ Meslek Yüksekokulları kurulmuştur.

1995 yılında bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarına çözüm arayışı kapsamında Tıp Fakültesi

(2001 yılında ismi “Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi” olarak değiştirilmiştir) ve havacılık

sektörüne katkı sağlayacak İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. Aynı yıl

Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu da

gerçekleşmiştir.

2005 yılında ülkemizin sanat kurumlarına müzik ve sahne sanatları alanlarında besteci, icracı,

sanatçı yetiştirmek amacıyla İskenderun Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı kurulmuştur.

2008 yılında mevcut bulunan Mühendislik Mimarlık Fakültesi kapatılarak Mühendislik

Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi isimleriyle iki ayrı fakülte olarak kurulmuştur. Üniversitemiz

ile iş dünyasının etkileşimi sonucunda iş dünyasının ara eleman ihtiyacına cevap verecek başka

meslek yüksekokulların kurulması kararlaştırılmış ve Altınözü, Belen, Harbiye, Hassa ve Hatay

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının kuruluşları tamamlanmıştır.

2009 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik ile Erzin

Meslek Yüksekokulları, 2010 yılında Diş Hekimliği ve İletişim Fakülteleri, 2011 yılında

Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ve Payas Meslek Yüksekokulu, 2012 yılında ise Teknoloji

Fakültesi ile Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakülteleri’nin kuruluşları tamamlanmıştır.

2012 yılında Su Ürünleri Fakültesi’nin ismi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak,

Harbiye Meslek Yüksekokulunun ismi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu olarak

değişikliğe uğramıştır. Akabinde İlahiyat Fakültesi, 31.05.2013 tarihli Resmi Gazete

yayınlanarak kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; 20.02.2014 tarihinde, Üniversitemiz bünyesindeki Meslek

Yüksekokulların yapılandırılmasına ilişkin birtakım kararlar alınmıştır. Buna göre Altınözü

Meslek Yüksekokulu’nun adının Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu olarak

değiştirilmesi, Erzin Meslek Yüksekokulu’nun adının Erzin Teknik Bilimler Meslek

2/2

Yüksekokulu olarak değiştirilmesi, ,Reyhanlı Meslek Yüksekokulu’nun adının Reyhanlı Sosyal

Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi, Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nun

adının Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi kararlarının yanı

sıra; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunun, Payas Meslek Yüksekokulunun ve Belen

Meslek Yüksekokulunun fiziki altyapısının uygun olmaması nedeniyle kapatılması kararı

alınmıştır.

23 Nisan 2015 tarihli 29335 sayılı Resmi Gazete ile üniversitemizin kurum yapısı değişmiş ve

Üniversitemizden ayrılan bazı birimler ile İskenderun Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Bu

kapsamda; Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere, Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi,

Teknoloji Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı,

Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, İskenderun Teknik Üniversitesinin birimi

olarak Üniversitemizden ayrılmıştır.

Ayrıca 08.02.2016 tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak Antakya Devlet

Konservatuvarı, 08.04.2016 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu ve 01.11.2016 tarihinde

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kuruluşları Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu Ek 17. Madde ile Mustafa Kemal

Üniversitesi adıyla kurulan Üniversitemiz, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Hatay Mustafa Kemal

Üniversitesi şeklinde değiştirilmiştir.

02 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1385 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Üniversitemiz bünyesinde bulunan Hatay Sağlık Yüksekokulu

ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatılmıştır. Aynı Karar ile ayrıca Sağlık

Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

10/10/2019 Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca İskenderun Sağlık

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapatılmış olup, aynı tarihte Kırıkhan Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

19/12/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca Kırıkhan

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

kapatılmıştır.

08/01/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07/01/2020 tarihli ve 2036

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu kapatılmıştır.

Gelinen noktada, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bugün; 3 Enstitü, 13 Fakülte, 3

Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma Uygulama Hastanesi, 1 Konservatuvar, 23

Araştırma Uygulama Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile eğitim-öğretim hayatını

sürdürmektedir