DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

  • Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Konuralp Merkez/Düzce
  • 0850 800 xxxx Show
  • www.duzce.edu.tr

1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Düzce Meslek Yüksekokulu ile başlayan üniversiteleşme süreci 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kurulması ile bu Üniversite'ye bağlı olarak; Düzce Meslek Yüksekokulu, (Düzce'de) Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu (Akçakoca'da) Düzce Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Düzce Tekel Ambar deposunda kurulmuştur. 1999 depreminde binaların hasar görmesi ile Teknik Eğitim ve Orman Fakülteleri geçici olarak şehirde bulunan diğer kamu binalarında eğitim vermeyi sürdürmüşlerdir. 2001 yılında Teknik ve Orman Fakülteleri, 2003 yılında da Tıp Fakültesi Konuralp yerleşkesine taşınmışlardır. Üniversitemiz, 17 Mart 2006 tarih 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı Yasa ile Düzce Üniversitesi olarak kurulmuştur. Bu yasayla, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapısında olan Düzce Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesine bağlanmış olup, ayrıca yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Düzce Üniversitesi bünyesinde yer almışlardır. 18 Mayıs 2007 tarihinde ilk rektörümüz Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU atanmıştır. Daha sonra 9 Mayıs 2008 tarihli 26871 no lu Resim Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 26 Şubat 2010 tarihli 27505 no lu Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Sanat ve Tasarım Fakültesi, İşletme Fakültesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kararıyla, Kaynaşlı, Çilimli, Gölyaka, Cumayeri, Gümüşova Meslek Yüksekokulları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kararıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurularak Üniversite yapısında yer almışlardır. Ayrıca Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 4 Nisan 2011 tarihli 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarınca 15 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur.

Böylece Üniversitemiz, 11 fakültesi, 4 yüksekokulu, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü, 5 araştırma merkezi DÜYEM (Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi), DAGEM (Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi), DÜKMER( Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi), DÜBİYOM(Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi) UZEM( Uzaktan Eğitim Merkezi),DÜBİT (Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi), DÜKAM (Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi), DÜSİMER (Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi), TOMER (Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi), DÜTEM (Temiz Enerji Kaynakları uygulama ve Araştırma Merkezi), LİDERİM (Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi), Mehmet Zahit Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi), Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi), Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile yaklaşık 8000 öğrencisi ve genç ve dinamik 1300 kişilik akademik ve idari kadrosuyla gelişmekte olan bölgemizin en güçlü dinamiği haline gelmiştir.