ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

  • Çağ Üniversitesi Yaşar Bayboğan Kampüsü Adana-Mersin Karayolu üzeri 33800 Yenice/MERSİN
  • +90 324 651 xxxx Show
  • www.cag.edu.tr

Çağ Üniversitesi 9 Temmuz 1997 tarihinde, 4282 Sayılı Yasayla ve 2547 Sayılı Yasanın Vakıf Yükseköğretim Kurumları'na ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur.

Kuruluşunda; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu (MYO), Hazırlık Okulu (İngilizce), Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almıştır. Bilahare; 06.11.1997 tarih ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi de kurulmuştur.

Dinamik yapısı, modern kampüsü, uluslararası öğretim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitimle ön plana çıkan ve eğitim dili İngilizce olan Çağ Üniversitesi; bir doğa cenneti, tarih ve kültür merkezi olan Çukurova'nın bereketli topraklarında Akdeniz Bölgesi'nin ilk Vakıf Üniversitesi olup, 2005 yılından sonra bağışlanan alanlarla yerleşke alanı 520.000 m2 seviyesine ulaşmıştır.

Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı mevcudu her geçen yıl artış göstermiştir. 1998-1999 döneminde toplam 422 olan öğrenci sayısı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 7000 civarına yükselmiştir.

Üniversite ilk eğitim-öğretime başladığı zaman öğretim elemanı sayısı 25 civarında iken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kadrolu öğretim elemanı sayısı 188, ek ders saat ücretli öğretim elemanı 32 olmak üzere 220’ye yükselmiştir. İdari ve Güvenlik Personeli toplamı da 90'a yükselmiştir

Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısının artışına paralel olarak, bina ve derslik sayısı da artmıştır. Öğrenimine, halen Rektörlük Binası olarak adlandırılan tek bina ile başlayan Çağ Üniversitesi, 1998-99 Eğitim Öğretim Yılı sonunda halen Fen-Edebiyat Fakültesi ve Hazırlık Okulunun yer aldığı ikinci binasına kavuşmuş, 2003-2004 Eğitim -Öğretim yılında Hukuk ve İktisadi-İdari Bilimler Fakültelerinin bulunduğu üçüncü binası yapılmıştır. 2005-2006 yılında Amfi plaza inşa edilmiş ve Amfi tiyatronun kapasitesi de 1000 kişiye çıkarılmıştır. 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında 4.500 m2'lik modern "Bilgi ve Teknoloji Merkezi"nde bilgisayar dershaneleri ve ek ofisler inşa edilmiştir. Bilgisayar laboratuvarları, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İnternet kullanım alanları ve Kütüphane buradaki yeni yerlerine taşınmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları da bilim merkezine taşınmıştır.

Bu merkezde İnternet Salonu faaliyete geçmiş, Bireysel ve Grup Çalışma Odaları tefriş edilmiş, Konferans salonları hizmete sunulmuştur. Ayrıca bilgi üretme ve aktarım faaliyetine yönelik enstitü, araştırma merkezleri, Erasmus ve Kariyer Ofisleri ile benzer fonksiyonları içeren tüm birimler söz konusu fiziksel alanda konuşlandırılmıştır. 2009 yılında "Bilgi ve Teknoloji Merkezi"nin en üst katında başlayan Yıldız Gözlem Evi "planetaryum" inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Her yıl Üniversitemizde yenileştirme faaliyetleri olarak ilave inşaatların yapılması yanında, gelecek yıllar için de yeni inşaat yatırımlarının yapılması planlanmaktadır.

Akademik alanda yapılan çalışmalar da hızlı bir gelişme göstermiştir.

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrencilerin isteği, Üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı üzerine Meslek Yüksekokulunda İngilizce öğretiminden Türkçe öğretimine geçilmiştir. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmeleri mümkündür. Dersler Üniversitemizde Hukuk Fakültesinde %30 oranında İngilizce destekli, İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinde (Türk Dili ve Edebiyatı hariç) tümüyle İngilizce olarak verilmektedir.

2003-2004 eğitim öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Halkla İlişkiler Bölümü, 2005-2006'da Uluslararası Ticaret Bölümü, yine aynı dönemde Meslek Yüksek Okuluna bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği ve İ.İ.B.F’de Uluslararası Lojistik programları açılmıştır.

2008 öğretim yılında Üniversitemizde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesinde Matematik-Bilgisayar Bölümü, Meslek Yüksek Okulunda Sigortacılık, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bankacılık Programları, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Ekonomi Hukuku, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme, Bankacılık ve Finans ile Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Programları açılmış ve 2009 öğrenim yılında da Meslek Yüksek Okuluna bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İnsan Kaynakları Yönetimi Programları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış ve eğitim öğretime başlanmıştır. Devam eden yıllarda Fakültelerde Turizm İşletmeciliği Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Psikoloji Bölümü açılmıştır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretime başlamak üzere Adalet, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programları Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır.2014-2015 eğitim-öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan diğer bir bölüm olan Çocuk Gelişimi Programı ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.2017-2018 eğitim öğretim yılında Sosyal Hizmetler ve Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Bölümleri öğrenci almaya başladı.

İhtiyaca göre derslikler restore edilerek, bazıları birleştirilmiş ve kapasiteleri arttırılmıştır. Öğrencilere "Bilgisayarlı e-library" (e-kütüphane ) imkânı sunulmuştur.2017-2018 eğitim-öğretim yılında kütüphanenin oturum kapasitesi arttırılarak, oturum alanında yer alan masa ve sandalyeler daha konforlu hale getirilmiştir. Öğretim elemanlarının çalışma odalarına ve dershanelere ek klimalar takılmış, ders yardımcı cihazları olarak yansı makinelerinin "data show" sayısı çoğaltılmış, dershanelere sinevizyon cihazları ve akıllı tahtalar monte edilmiş, eğitim-öğretim amacıyla "laptop" (dizüstü bilgisayar) sayısı artırılarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca kütüphanede ek bilgisayarlar kurularak öğrencilerin araştırma-geliştirme yapma ve internet erişimine kolaylıkla ulaşmaları sağlanmıştır.

Güvenlik ve emniyet açısından kampüs, 24 saat çalışan "Kamera sistemiyle" kontrol altına alınmış ve bunun için üç tane idari personel alınarak, birim oluşturulmuştur. Çevre düzenlemeleri yapılarak yerleşke, genel görünüm açısından peyzaj mimarisine uygun olarak geliştirilmiş, kolaylık tesislerinde ve ulaşım hizmetlerinde öğrencilere ve üniversite personeline sağlanan olanaklar iyileştirilmiştir

Üniversitemizde sosyal tesislere ilave olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Starbucks, Burger King, Amigo, Garden Cafe, yemekhane gibi tesisler sözleşmeler ile özel kurumlar tarafından işletilmeye başlatılmıştır. Amigo, Garden Cafe, Orman Cafe, Juice Caravan ve yemekhaneler Euroset şirketi tarafından işletilmektedir.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde öğrenciler, öğretim elemanları ve personelin istifade etmeleri için hizmete açılan “Fitness Center” 2017-2018eğitim- öğretim yılında yenilenmiş ve daha büyük bir alana taşınmış, basketbol ve tenis kortlarının ise üstleri kapatılarak, dört mevsim rahatlıkla spor yapılabilecek hale getirilmiştir. 2015-2016 döneminde sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiren öğrenci kulüp odalarına ek olarak, spor kulüpleri için de çalışma odaları yapılmıştır.2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise kulüp odaları yeniden inşa edilmiş ve aynı alanda toplanarak, modern bir aktivite alanı yaratılmıştır.

Çağ Üniversitesi; fiziksel alt yapı olanakları, dinamik akademik programları ve bu programları yeterlilikle uygulayan öğretim üyesi ve elemanlarıyla; dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış, "yaşama hazır bireyler yetiştirme ve toplumsal gelişime öncülük etme" misyonunu gerçekleştirme çabalarını heyecanla ve başarıyla sürdürmektedir.