BATMAN ÜNİVERSİTESİ

  • Yenişehir Mahallesi Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü, 72060 Merkez/Batman
  • 444 xxxx Show
  • www.batman.edu.tr

Batman Üniversitesi 28 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda ve Yükseköğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 88. Maddesi ile kurulmuştur.

1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında MEB Yaygın Yükseköğretim Kurumu, Örgün Yükseköğretim Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Batman Meslek Yüksekokulu, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Üniversitesine bağlanmıştır. 2007 yılında Batman Üniversitesi ismini alarak Dicle Üniversitesinde ayrılmış ve İnönü Üniversitesi Rektörü tarafından tedviren yönetilmiştir.

Batman Üniversitesi, 09 Eylül 2008 tarihinde Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM’ın rektör olarak atanması ile öz yönetimine kavuşmuştur. Rektörümüz Prof. Dr. Aydın DURMUŞ 22 Ocak 2017 tarihinde rektör olarak atanmış ve bu tarihten itibaren hızla gelişen Üniversitemiz, Merkez ve Batı Raman Kampüslerinin yanı sıra 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde açılan Kozluk, Hasankeyf ve Sason Kampüsleri ile birlikte beş kampüse sahip olmuştur.

Üniversitemizde halen 7 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 10 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizin bu birimlerinde görev yapan 395 öğretim elemanı ve 294 idari personeli ile yaklaşık 15 bin öğrenciye kaliteli ve çağdaş eğitim ortamı sunmanın gururunu yaşamaktadır.

Üniversitemiz,

Fen Edebiyat, Mühendislik Mimarlık, Teknik Eğitim, Teknoloji, Güzel Sanatlar, İslami İlimler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri Enstitüleri,

Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Yabancı Diller Yüksekokulları ile

Meslek, Sağlık Hizmetleri Meslek, Kozluk Meslek, Sason Meslek ve Hasankeyf Meslek Yüksekokullarından oluşmaktadır.