ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

  • Yeni, Seyitler Sk. No:40, 08000 Seyitler/Artvin Merkez/Artvin
  • +90 466 215 xxxx Show
  • www.artvin.edu.tr

Üniversitemizde farklı akademik birimlerde (meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte, enstitü) ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar yarıyılından oluşmaktadır. Yarıyıl eğitimi yapılan Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki öğrenciler her ders yılı ya da yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı paylarını yatırıp danışmanlarının gözetiminde ders yazılımlarını kendileri yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde derslere devam zorunluluğu vardır. Uygulamalı derslerin % 20’sinden, teorik derslerin % 30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına katılamazlar. Ayrıca öğrencilerin yetenek, bilgi ve becerilerini geliştirmek için 2010 yılında kurulan Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTSEM) bünyesinde Genel İngilizce, Arapça ve YDS Hazırlık Kursu gibi yabancı dil ağırlıklı kursların yanı sıra sanat eğitimi ve teknik eğitim içerikli kurslar da düzenlenmektedir. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilere okuyacağı bölümü/ anabilim dalını/ programı ve üniversiteyi genel olarak tanıtmak ve yeni ortama alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla akademik birimlerimizce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanmaktadır. Üniversitemizde yaz okulu uygulaması bulunmamaktadır.