ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

  • Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Altınşehir Mah. 3005. Sok. No:13 02040, Merkez / ADIYAMAN
  • 0 (416) 223 xxxx Show
  • www.adiyaman.edu.tr

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.